GERARD VAN DER MEIJ

Goed contact met je veestapel loont

Boeren op Ameland

De agrarische bedrijven op Ameland bepalen voor een belangrijk deel het karakter van het eiland.
Je ziet op het eiland vooral melkveebedrijven (Holstein Friesian koeien).
Ook zijn er bedrijven met zoogkoeien, die soms wel, soms niet in natuurgebieden grazen, b.v. de Herefords van Ab Kiewied.
Verder zijn er bedrijven met schapen en paarden.

Wat is de invloed van de boeren op het eiland?
Allereerst is hun invloed op het landschap van groot belang.
De polders hebben hun vorm gekregen dankzij de boeren.
Gras en vee waren en blijven belangrijk.

Ten tweede: akkerbouw wás er wel, nu véél minder. Nu zijn er meer weilanden dus en minder knolletjes of rogge.

Drie: natuurgebieden die begraasd worden door vee zie je nu veel meer.
Vroeger werd ook in de natuur geweid, maar de natuur was toen alom aanwezig en men was er van afhankelijk.
Dat lijkt nu anders te zijn, al zijn de weilanden nog steeds van levensbelang voor de melkgevende koeien.

Vier: In de natuurgebieden én in de polders zie je dat Ameland wordt bezocht door vele vogelsoorten die soms in zeer grote aantallen (ganzen!) te zien zijn.

Vijf: door hun werk scheppen boeren ook werkgelegenheid: veevervoerders en –handelaars, veevoerproducenten, vervoerders, ambachtslieden als slager en leerlooier, boekhouders en ambtenaren, veeartsen, stalbouwers en stalinrichters, melkmachine- en melkrobotproducenten en wie al niet meer verdienen hun brood met en door boeren.

Daarnaast zijn de Amelander boeren en boerinnen ook actief op andere gebieden:
toerisme (groepsverblijven, boerencamping en winkeltjes), kunst, politiek en een kaasboerderij.

Het doel van deze website is om meer achtergrondinformatie te geven over agrarische zaken.
De Amelander agrariërs werken hard en via deze website hopen ze u het een en ander te tonen.

Op de weblog pagina staat een stuk met uitleg waarom boeren vinden dat je niet zo maar land van hun mag afpakken.


IN 2014 IS ER WEER EEN GROOT TREKKER TREK SPEKTAKEL
20 JULI IN BALLUM OP AMELAND
KIJK OP DE WEBSITE www.ste-ameland.nl
ZIJ ZIJN OOK TE VINDEN OP FACEBOOK!Mocht u naar aanleiding van deze website vragen of opmerkingen hebben,
neemt u dan contact met ons op via het volgende email-adres:
boerenopameland@gmail.nl